Kalite Politikamız

Sustainability

Apia, müşterilerinin kalite beklentilerini ve hayallerini derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren öncü hoparlör şirketi olmayı hedefler.
Bu amaçla,
İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.
Tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.
Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını hedefler.
İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek iyileştirici yaklaşımların belirlenmesi sağlanır.

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilir.